topvisual-07

100_jaar_museumRuim 100 jaar geleden, in 1909, dreigde het monumentale, maar vervallen pand 'Dit is in Bethlehem' in de Gasthuisstraat in Gorinchem het slachtoffer te worden van een tekort aan respect voor ons cultureel erfgoed.

Het museum leidde jarenlang een relatief bloeiend bestaan, maar geldzorgen staken voortdurend de kop op en het runnen van een museum bleek meer om het lijf te hebben dan het in stand houden van een pand.

Na overdracht aan de gemeente Gorinchem werd het pand na een verbouwing en herinrichting in 1982 heropend.

In 1995 verhuisde het museum naar het voormalige stadhuis op de Grote Markt.

fotobanner-03
logo-HVI-liggend-wijzijnpartnervan.jpg
Design: BOS Reclame | Gorinchem ©2008