topvisual-06
images/stories/anbi.jpg De historische vereniging Oud-Gorcum is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat Oud-Gorcum geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die Oud-Gorcum een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

 

 

ANBI-profiel Oud-Gorcum

 

2017
Notulen Algemene vergadering Oud-Gorcum
Resultaatrekening Oud-Gorcum
Balans Oud-Gorcum
 
2016
Notulen Algemene vergadering Oud-Gorcum
Resultaatrekening Oud-Gorcum
Balans Oud-Gorcum
Verslag van de penningmeester Oud-Gorcum
 
2015
Jaarverslag Oud-Gorcum
Inkomsten en uitgaven Oud-Gorcum
Balans Oud-Gorcum
 
2014
Jaarverslag Oud-Gorcum
Inkomsten en uitgaven Oud-Gorcum
Balans Oud-Gorcum
 
2013
Jaarverslag Oud-Gorcum
Financieel jaarverslag Oud-Gorcum
 
2012
Jaarverslag Oud-Gorcum
Financieel jaarverslag Oud-Gorcum
fotobanner-02
logo-HVI-liggend-wijzijnpartnervan.jpg
Design: BOS Reclame | Gorinchem ©2008